English Español Deutsch Nederlands Polish
Over ECIWI

Een Cursus in Wonderen Internationaal vertegenwoordigt de miljoenen leraren en studenten van de Cursus die, individueel of door middel van centra van heling of transformatieve studiegroepen, de vrede van de verlichte geest ontdekken waarnaar de gehele mensheid verlangt. De heling van lichaam, geest en ziel door middel van de training van deze Cursus wordt in vrijwel elk land beoefend.

Onze interesse in de educatieve verspreiding en dienstverlening komt voort uit onze persoonlijke noodzaak de boodschap van liefde en vergeving van Jezus aan de wereld te bieden.

Les 298

Ik houd van U, Vader, en ik houd van Uw Zoon.

Mijn dankbaarheid staat toe dat mijn liefde zonder angst wordt aanvaard. En aldus ben ik eindelijk tot mijn Werkelijkheid hersteld. Alles wat mijn heilig zicht stoorde, neemt vergeving weg. En ik nader het einde van zinloze reizen, dwaze bedoeningen en kunstmatige waarden. Ik aanvaard in plaats daarvan wat God als het mijne heeft gevestigd, er zeker van dat ik alleen daardoor zal worden verlost, zeker dat ik door de angst heen ga om mijn Liefde te ontmoeten.

lees verder
Sharing A New Place And Time In San Jose

NOW PLAYING:

Please wait, gathering information...

Meeting At The No-Regrets Café

An enlightening, entertaining,
and often humorous anthology
of illuminating works of Teachers
of God, gathered in a joyful experience of Self- recognition, Gratitude and Love.

12 Steps to Enlightenment
“How it really works”

“Wherein the necessary process
of awakening from your self- orchestrated dream of pain and death will be stimulated and accelerated. ”

Tekstboek
Een willekeurig fragment uit het tekstboek:

18-4 Een beetje bereidwilligheid

Handboek
Een willekeurig fragment uit het handboek:

4-3 Wat zijn de eigenschappen van Gods leraren - Verdraagzaamheid

Werkboek
Luister voor 20 minuten naar het werkboek.

Een Cursus in Wonderen wordt uitgegeven door Uitgeverij Ankh-Hermes bv - Deventer
ISBN: 9789020283167 - 9789020210439 - 9789020209143

Site Meter